Skip to main content

DISCLAIMER

Algemene informatie

De gegevens op de website Simbafamiliehuizen.nl zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over het programma Simba Familiehuizen en de aan haar verbonden organisaties. SOS Kinderdorpen Simba Familiehuizen spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Op de website rust een auteursrecht van SOS Kinderdropen Simba Familiehuizen. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website. 

De foto’s op deze website komen grotendeels van Shutterstock en uit de beeldbank van SOS Kinderdorpen. Simbafamiliehuizen.nl gebruikt alleen foto's van deelnemende gezinnen als ze hier toestemming voor hebben gegeven.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website Simbafamiliehuizen.nl is voor eigen rekening en risico. SOS Kinderdorpen Simba Familiehuizen sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door SOS Kinderdorpen Simba Familiehuizen. 

Gebruik gegevens

1. Alle gegevens die SOS Kinderdorpen Simba Familiehuizen verkrijgt via de website zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. 

2. De gegevens worden verzameld ten behoeve van het programma Simba Familiehuizen. Deze gegevens worden nooit verstrekt aan derden.

Lees ook ons privacy statement.