Skip to main content

Wie maken Simba Familiehuizen mogelijk?

Simba Familiehuizen is een initiatief van SOS Kinderdorpen Nederland in samenwerking met Stichting Jeugddorp De Glind en Gezinshuis.com. Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt met steun van de Nationale Postcode Loterij.

In alle stadia van een uithuisplaatsing werkt Simba Familiehuizen nauw samen met de voor het gezin belangrijke partijen. Dat is allereerst het eigen netwerk van de ouders, de professionals die al betrokken zijn bij het gezin en de professionals uit het Simba-team waaronder de Simba Familiehuisouders en familiebegeleiders die het netwerk van het kind ondersteunen.
 

Lees meer over Simba Familiehuizen en haar partners

simba familiehuizen

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png

Waarom SOS Kinderdorpen?

SOS Kinderdorpen is, ook in Europa, de grootste organisatie op het gebied van familiegerichte zorg voor kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren of dreigen te verliezen. De organisatie werkt vanuit de visie dat ieder kind een liefdevolle en veilige familie nodig heeft. Dat doen ze door families te versterken in de zorg en opvoeding van hun kinderen. En broertjes en zusjes zoveel mogelijk samen op te vangen. SOS Kinderdorpen is actief in 135 landen en gebieden, waarvan 30 binnen Europa.

Met Simba Familiehuizen maakt SOS Kinderdorpen nu haar intrede in de Nederlandse jeugdhulp. Op basis van haar wereldwijde expertise, en gesteund door de succesvolle ervaringen met Simbahuis België, gelooft SOS Kinderdorpen dat zij een waardevolle toevoeging kan zijn voor de jeugdhulpverlening in Nederland.

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png

Lobby

Voor een kind dat uit huis geplaatst wordt, is het belangrijk om samen met broers en zussen in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst te worden. Broers en zussen hebben doorgaans veel steun aan elkaar en samenplaatsing zorgt ervoor dat de familieband zoveel mogelijk intact blijft.

Uit een rapport van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt echter dat naar schatting in vijftig procent van de gevallen broers en zussen niet samen geplaatst worden. Broers en zussen zouden altijd samen geplaatst moeten worden, tenzij het niet in het belang is van (één van) de kinderen. Zo een 'samen, tenzij'- beginsel is niet vastgelegd in de Nederlandse Jeugdwet. 

Defence for Children en SOS Kinderdorpen werken samen om ervoor te zorgen dat, tenzij er zwaarwegende contra-indicaties zijn, het principiële recht van gezamenlijke opvang van broers en zussen in de Nederlandse Jeugdwet verankerd wordt. We maken ons ook hard voor implementatie van dit recht in de praktijk. Om dit doel te bereiken, voeren we een gezamenlijke lobby van september 2017 tot en met juni 2022

 

Lees meer over onze lobby

Simba Familiehuizen wordt mogelijk gemaakt door:

SOS_0.jpg

SOS Kinderdorpen
Initiatiefnemer en verantwoordelijk voor de coördinatie van het programma en de familiebegeleiding.

glind.jpg

Stichting Jeugddorp De Glind
Jeugdhulpaanbieder, hoofdverantwoordelijk voor de implementatie van de zorg voor de kinderen.

gezinshuis.jpg

Gezinshuis.com
Strategisch partner, verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding van Simba Familiehuisouders.

ekc.jpg

Eigen Kracht Centrale
Verantwoordelijk voor Eigen Kracht-conferenties, gericht op het verbinden van het netwerk van de ouders.

NPL.jpg

Nationale Postcode Loterij
In februari 2018 ontving SOS Kinderdorpen financiële steun van de Nationale Postcode Loterij voor het programma Simba Familiehuizen.

Gemeenten.jpg

Gemeenten
Samen met gemeenten werken we aan de transformatie van de jeugdhulp: preventieve hulp om zwaardere zorg te voorkomen, inzetten van de eigen kracht van het gezin en het betrokken netwerk, gezamenlijk de hulp en begeleiding goed afstemmen.