Skip to main content

Een nieuw innovatief programma in de jeugdhulp

Het Simba Familiehuis is een nieuw soort gezinshuis waar broertjes en zusjes samen worden opgevangen als het thuis door problemen niet meer gaat. Gedurende het verblijf wordt er met de ouders en het kind gewerkt aan familieversterking. Het gaat om intensieve ondersteuning in een stadium waarin mogelijkheden zijn voor herstel.

driekinderen_840.png


Familieversterking

In de gezinnen die geholpen worden, bestaan ernstige zorgen en problemen. De veiligheid en de ontwikkeling van de kinderen zijn in het geding. Het Simba Familiehuis biedt opvang op het moment dat de kinderen een veilige plek nodig hebben.

Tijdens het verblijf in het Simba Familiehuis krijgen de ouders en kinderen de rust en ruimte om bij te komen van een heftige periode. Vervolgens gaan zij samen met hun netwerk en met professionele ondersteuning werken aan familieversterking en herstel van de familierelaties. Dit gedurende een periode van anderhalf tot twee jaar, inclusief nazorg.

De inzet is, als dit kan, een veilige terugkeer naar huis. Indien dit niet mogelijk is, wordt gekeken naar de best passende plek. Dat kan bijvoorbeeld het eigen netwerk zijn, maar kinderen kunnen ook in het Simba Familiehuis blijven wonen.
 

Voor wie

Simba Familiehuizen zijn er voor de gezamenlijke opvang van broertjes en zusjes van 0 tot 18 jaar. Het gaat om gezinnen waar (tijdelijk) geen stabiele en veilige thuissituatie is, bijvoorbeeld door relationele problemen zoals een (v)echtscheiding, wegvallen van een vader of moeder en/of psychische problemen. 
 

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png

Uitgangspunten:

Broertjes en zusjes bij elkaar
Omdat het doel van Simba Familiehuizen is: families bij elkaar houden en voorkomen dat ze uit elkaar vallen, worden broertjes en zusjes samen opgevangen.
 
Familieversterking
Essentieel in de werkwijze is het werken aan herstel van de band tussen de kinderen, hun ouders en het netwerk. Nadat het gezin tot rust is gekomen, werken de ouders en hun netwerk aan familieversterking.

De ouders krijgen intensieve systeemgerichte ondersteuning (familieversterking) van een familiebegeleider voor anderhalve dag per week. Dit gedurende een periode van anderhalf tot twee jaar, inclusief nazorg.
 
Inzetten van het netwerk
Vanaf het begin wordt het eigen netwerk van de ouders en kinderen betrokken. Gezamenlijk wordt onderzocht welke mogelijkheden er binnen het eigen netwerk zijn om het gezin te ondersteunen. Ook wordt er gedurende meerdere maanden nazorg geboden om de overgangsfase goed te laten verlopen.

 

Lees meer in de brochure voor (zorg)professionals

 

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png

‘NIET PRATEN OVER MAAR MÉT KINDEREN’

Ravi (30) werkt als ervaringsdeskundige zzp’er in de jeugdhulp. Ook is hij als trainer verbonden aan ExpEx (Experienced Experts). Hier leidt hij nieuwe ervaringsdeskundigen op. ‘Er is in mijn jeugd behoorlijk wat misgegaan. Met mijn ervaring hoop ik andere jongeren te helpen die nu in hetzelfde schuitje zitten.’

Lees het interview met Ravi

Ravi

Contact en aanmelden

Wil je samen met ons kijken of het Simba Familiehuis een goede oplossing is voor het gezin?

Neem dan contact op met projectleider Georgien Hakkert van SOS Kinderdorpen, verantwoordelijk voor de coördinatie van het programma.

E-mail: simbafamiliehuizen@soskinderdorpen.nl 

Telefoonnummer: 06-15345906

 

familieliefde